FELDA Sponsorship Programme | Asia Pacific University (APU)

You are here

FELDA Sponsorship Programme

TAWARAN TAJAAN PELAJAR CEMERLANG FELDA DI BAWAH PROGRAM GLOBAL DIGITAL LEADERSHIP DENGAN KERJASAMA ASIA PACIFIC UNIERSITY OF TECHNOLOGY & INNOVATION (APU)

Pelaksanaan program ini adalah bertujuan melahirkan insan berkepimpinan pendigitalan global ke arah ‘greater for the future’. Kepentingan pendidikan digital dalam arus Revolusi Industri 4.0 membantu meningkatkan daya persediaan melalui pendedahan realiti dan praktikal kepada bakal pemimpin masa hadapan negara dalam pelbagai sudut sektor dan industri.

Program yang diilhamkan oleh YBhg Pengerusi FELDA dengan hasrat melahirkan Belia FELDA cemerlang menjelang 2050 berbekalkan dengan asas yang kukuh agar mereka berupaya mensasarkan pendidikan tahap tertinggi dan juga berkebolehan menguasai pelbagai Bahasa.

Syarat Permohonan:

 • Memperoleh sekurang-kurangnya 7A dan ke atas dalam peperiksaan SPM 2022
 • Anak Peneroka / Cucu Peneroka / Generasi Baharu FELDA / Anak Petugas FELDA & Kumpulan FELDA 
 • Lepasan SPM Tahun 2022
 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Mempunyai kemahiran interpersonal yang sangat baik

Pakej Tawaran Tajaan

 • Tawaran Tajaan sepenuhnya bagi Peringkat pengajian Foundation & Ijazah Sarjana Muda di Asia Pacific University Of Technology & Innovation (APU) 
 • Elaun Sara Hidup sepanjang pengajian 
 • Kemudahan penginapan 
 • Program Pengajian Tambahan; Bahasa Antarabangsa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Korea)
 • Neuro Linguistic Programming (NLP)

Senarai Program Pengkhususan Pengajian Yang Ditawarkan Dibawah Tajaan Penuh FELDA

1. Foundation (Laluan Computing & Technology) – 12 Bulan

2. Ijazah Sarjana Muda (School of Computing & Technology) – 36 Bulan

 • BSc (Hons) in Information Technology
 • BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Information System Security
 • BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Cloud Engineering
 • BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Mobile Technology
 • BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Internet of Things (IoT)
 • BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Digital Transformation
 • BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Financial Technology (FinTech)
 • BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems
 • BSc (Hons) in Software Engineering
 • BSc (Hons) in Computer Science
 • BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Data Analytics
 • BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics
 • BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security)
 • Bachelor of Computer Science (Hons) Intelligent Systems
 • BSc (Hons) in Multimedia Technology
 • BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR
 • BSc (Hons) in Computer Games Development

Program Tambahan

1. Bahasa Antarabangsa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Korea) - 3 Bulan

2. Pensijilan IR 4.0

 • APU Certified Java Developer
 • APU Certified Cybersecurity Engineer
 • APU Certified Data Engineer
 • APU Certified Data Cloud Practitioner
 • APU Certified Network Administrator
 • APU Certified Animator
 • APU Certified Digital Marketing Specialist

3. Program Neuro Linguistik (FELDA)

Lampiran

Pertanyaan

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi: felda@apu.edu.my